Ana Menü
Kısa Mesajlar
Site Yöneticisinin Mesajları

24-10-2022 02:09
Üyelik sistemi şu anda aktif değildir. İhtiyaç olduğunda kullanılmak üzere eski üyeler, sistemimizde kayıtlı olarak bulunmaktadır.
Salih Baba Divanı Okuma
<< Önceki Sayfa


SALİH BABA DİVANI

1. Bölüm

Bed olunsun besmeleyle hamdeleyle evsati

Salavatullah hatm olunsun bula canlar izzeti.


Çok salât ile selam olsun Resulü Ahmed'e

Bu kadar isyan ile bizlere demiş ümmeti.


Sadhezaran âlini evladını ashabını

Fatiha’yla yâd edelim kıla Hak çok rahmeti.


Car-ı Yarı ol Ebu-Bekr u Ömer Osman Ali

Sayesinde anların buldu bu İslam kuvveti.


Geldi bunca âlim-u fazıl meşayıh kâmilin

Hep meratib üzredir bu âlemin devriyyeti.


Sani'in sun'unda cümle mest-u hayran oldular

Seyr edip vahdet yüzünden görmediler kesreti.


Ehl-i dünyayı görüp bir bir temaşa ettiler

Hep esir etmiş oları hubb-ı dünya illeti.


Cümle âlem kabza-i kudrettedir çün gördüler

Her biri bir alet olmuş dönderir bu fulketi.


Gördüler kim içlerinde bazı dertliler gezer

El çekip işbu cihandan eylemişler uzleti.


Çıkmağa derban bırakmaz cenge yok takatleri

Na-tuvan olmuş çeker bunlar bela-yı mihneti.


Her tarafı devrederler Mürşid-i rabbaniler

Anları kurtarmak içindir oların hizmeti.


Varis-i Ahmed olar can derdinin dermanıdır

Her marizin derdine göre verirler şerbeti.


Ekseri nakşında kaldı görmedi Nakkaş'ını

Ehl-i irfanın bilinmez oldu kadri kıymeti.


Hamdulillah gezmedikse Hind'i Bağdad'ı Yemen’i

Hak nasib etti bize zi-kadri âli-himmeti.


Pir-i Sami Hazretini bize irsal eyledi

Beldemiz kıldı münevver ref olundu zulmeti.


Kuvve-i kudsiyyesiyle cümle irşad eyledi

Kim ki destinden tutup sıdk ile kıldı biati.


Hem şeriat hem tarikat hem hakikat kâmili

Hakk ile icra edip eyler bu yolda gayreti.


Kabiliyyet bizde olmazsa meşayih neylesin

İster ise mürşidi olsun Muhammed Hazreti.


Salihem şeyhim Muhammed Pir-i Sami'dir benim

İstemem bundan ziyade devlet ile rifati.


Yukarı Git ▲
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Site Yöneticisinin Yorumları.